Bulova Watch Company – powstanie, historia i dokonania marki

Utworzone w II poł. XVIII wieku państwo jakim były Stany Zjednoczone Ameryki przejawiało duże ambicje gospodarcze. Znajdowało się ono z dala od Europy, na w większości dzikim – możliwym jednak do zagospodarowania i dającym duże możliwości eksploatacyjne kontynencie. Liberalne zasady rządzące amerykańską gospodarką skutkowały jej gwałtownym rozwojem, a liczne wolności polityczne przyczyniały się do wzmożonego napływu osadników z Europy. Napływający w granice Stanów Zjednoczonych Ameryki kolonizatorzy zakładali dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. W odróżnieniu do znakomitej większości europejskich gospodarek, coraz powszechniej (przede wszystkim na zindustrializowanej północy) zaczęto stosować mechanizację. Skutkiem tego był wzrost udziału amerykańskiej gospodarki w światowej produkcji – z poziomu 7% w roku 1840 do 23,3% w roku 1870.
Bulova Watch Company – powstanie, historia i dokonania marki

Utworzone w II poł. XVIII wieku państwo jakim były Stany Zjednoczone Ameryki przejawiało duże ambicje gospodarcze. Znajdowało się ono z dala od Europy, na w większości dzikim – możliwym jednak do zagospodarowania i dającym duże możliwości eksploatacyjne kontynencie.

Liberalne zasady rządzące amerykańską gospodarką skutkowały jej gwałtownym rozwojem, a liczne wolności polityczne przyczyniały się do wzmożonego napływu osadników z Europy.

Napływający w granice Stanów Zjednoczonych Ameryki kolonizatorzy zakładali dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. W odróżnieniu do znakomitej większości europejskich gospodarek, coraz powszechniej (przede wszystkim na zindustrializowanej północy) zaczęto stosować mechanizację. Skutkiem tego był wzrost udziału amerykańskiej gospodarki w światowej produkcji – z poziomu 7% w roku 1840 do 23,3% w roku 1870.

Bulova Watch Company – powstanie, historia i dokonania marki

Zdjęcie: Założyciel spółki Bulova Watch Co. Józef Bullowa ok 1920 – 1930 roku.

Przyszły współwłaściciel spółki Bulova Watch Company

24 października 1887 roku, na Manhattanie narodził się syn Józefa oraz poślubionej przez niego w 1883 roku Berthy Eisner, Adolf Arde Bullova – przyszły współwłaściciel spółki Bulova Watch Company.

W 1912 roku, dysponujący niespełna 50 000 $ kapitału zarząd spółki J. Bulova podjął decyzję o produkcji i obrocie handlowym czasomierzami. Decyzją kierownictwa rozpoczęto współpracę ze zlokalizowanymi w szwajcarskim Bienne, doganiającymi nowinkami technologicznymi amerykańskie fabryki – wytwórniami części składowych mechanizmów czasomierzy.

Historia ta dała początek trwającej do dziś marce Bulova, będącej dla miłośników zegarmistrzostwa synonimem wyznaczania trendów oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych. Spółka, wprowadzająca w obród ekskluzywne i bogato inkrustowane kamieniami szlachetnymi czasomierze, w stosunkowo niedługim czasie wzbogaciła swój kapitał o blisko 1 000 000 $.

Wiek XIX był silnie zdominowany przez zegarki kieszonkowe.

Rewolucję w tej dziedzinie przyniósł konflikt z lat 1914-1918. I wojna światowa – a przede wszystkim powracający frontu żołnierze upowszechnili zegarki noszone na ręku.

Producenci zaczęli zdawać sobie sprawę z coraz szybszego tempa życia potencjalnej klienteli. Pokłosiem zmieniającej się mody było wyemitowanie przez Józefa Bullowa pierwszej naręcznej – dedykowanej mężczyznom linii zegarków.